دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود آخرین نمونه سوالات پیام نور به همراه پاسخنامه ویژه دانشجویان پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک پایه 2 فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک پایه 2 فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک پایه 2

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۰۶ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات فیزیک پایه 1 فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک پایه 1 فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک پایه 1

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۰۵ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات فیزیک هسته ای 1 فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک هسته ای 1 فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک هسته ای 1

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۰۴ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات فیزیک نجومی مقدماتی فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک نجومی مقدماتی فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک نجومی مقدماتی

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۰۳ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات فیزیک محیط زیست فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک محیط زیست فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک محیط زیست

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۰۲ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات فیزیک حالت جامد 1 فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک حالت جامد 1 فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک حالت جامد 1

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۰۱ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات فیزیک جدید 2 فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک جدید 2 فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک جدید 2

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات فیزیک جدید 1 فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات فیزیک جدید 1 فیزیک پیام نور

نام درس : فیزیک جدید 1

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۳۰ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات شیمی 1- کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات شیمی 1- کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی فیزیک پیام نور

نام درس : شیمی 1- کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۲۹ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۱

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی فیزیک پیام نور

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی فیزیک پیام نور

نام درس : زبان تخصصی

نام رشته : فیزیک


دانلود نمونه سوال

۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۱